Skip to main content

Značka ThaiSen

Významy slova Sen

Názov salónu  ThaiSen je chránená značka  prevádzkovateľa masážneho salónu spoločnosti Kovobel a.s., Senica. Slovo ThaiSen je zložené z dvoch slabík. Prvá slabika Thai je zrejmá a druhej slabike, Sen, môžeme prisúdiť tri významy.

Thajsky energetická dráha (ich uvoľnenie je jednou z hlavných podstát thajských masáží)

Druhý význam vychádza z názvu nášho mesta Senica

Tretí význam Sen= symbolizuje masáž o ktorej nielen snívame