Skip to main content
O thajskej masáži

História a filozofia thajských masáží

Thajská starobylá masáž (núat phén thái) sa praktikovala v krajinách Ázie už pred viac ako 2500 rokmi a praktizovali ju budhistickí mnísi. Podľa legendy bol prvým učiteľom  (Khru) techník thajských masáží osobný lekár a priateľ Budhu, Dživaka Kummar Bakka.

Thajské masáže sú zamerané na ovplyvňovanie toku životnej energie (lom-lom). Táto prúdi v ľudskom tele v dráhach, tzv. sénach alebo meridiánoch.  Podľa filozofie jogy prebieha telom 72 000 energetických dráh, ktoré sú spojené 108 tlakovými bodmi (marma).  Ak sú niektoré z týchto dráh zablokovane alebo ich prietok je obmedzený,  prichádza k vzniku chorôb v ľudskom tele.

V thajských masážach sa pracuje s 10 dráhami (Sib Sen) a 13 tlakovými bodmi, ktorých stimuláciou sa dá predchádzať resp. zbavovať bežných zdravotných ťažkostí, bolestí  a súčasne posilňovať silný  energetický tok v celom tele. Úplne prirodzene tak pomáha k eliminácii rôznych zdravotných problémov.

Kombinácia energetických a fyzických aspektov  je to, čo robí thajskú masáž jedinečnou a veľmi účinnou.